Halvårsresultat 2017

VÆKST - UDVIKLING - LYKKES SAMMEN

Flere kunder vælger Hoffmann til pga. vores medarbejderes viden, projekt- og kundeforståelse. Målrettet langsigtet strategi om nye samarbejdsformer imellem vores medarbejdere, arkitekter og rådgivere giver gode projekter for vores kunder. Den stigende omsætning og ordrebeholdning på 1.390 mio.kr. (34,1%) skyldes i høj grad, at samarbejdsformen har medvirket til en betydelig faglig udvikling af vores medarbejdere.

Markedssituationen

Dansk økonomi er i bedring, og byggebranchen er generelt i positivt gænge. Bag tallene drives væksten i byggebranchen af nybyggeriet af boliger - men resten af markedet har ingen væsentlig fremgang.

Jeg er stolt af den omsætningsvækst vi har fået inden for erhvervsbyggeriet, vi har øget vores markedsandele inden for dette segment” udtaler adm. direktør Torben Bjørk Nielsen.

De store drivere i omsætningen i første halvår er for Jyllands vedkommende Linak’s nye administrations- og produktionsbygning på 14.700 m2, nyt campus til IBA Erhvervsakademi for Kolding Kommune på 9.500 m2 samt opførelse af bygning til forskning og behandling af kræft med partikelbaseret strålebehandling på 9.800 m2 for Dansk Center for Partikelterapi (DCPT).

På Sjælland er det Hjørnet for Tivoli på 8.000 m2 med bla. luksusværelser på Nimb Hotel samt Food Court, for Ejendomsselskabet Katarina opføres nyt hotel på 238 værelser til CitizenM, 14.640 m2 for Carlsberg Byen for Brøchner Hotel samt butik, restaurant og wellness og boligrenoveringen af 300 boliger på Vildtbanegaard der udgør en stor del af omsætningen.

På anlægssiden udgør stor flerårig rammekontrakt om kabelnedlægning for Gentofte Fjernvarme samt 8 km. trykledning til nyt renseanlæg for Hillerød Spildevand en stor del af omsætningen.

På tekniksiden kan nævnes alle el-tekniske installationer på Rigshospitalets Sterilcentral samt stærk- og svagstrømsinstallationer på Dansk Hovedpine Center.

Herudover medvirker Hoffmanns mangfoldighed af mindre entrepriser samt serviceentrepriser på el, VVS, ventilation og bygningsdrift også til omsætningsvæksten.

Hoffmann ønsker at fortsætte fra anlægsfasen over i driftsfasen med det know how vi har fået opbygget, og et stigende antal kunder køber denne ydelse.

I tillæg til den nuværende ordrebeholdning, arbejder forretningsenhederne Byg og Teknik på fase 1 projekter til en samlet projektværdi på 2,1 mia.kr.

Hoffmann udvikler 115 boliger på Amager Boulevard (Central House). 99 af de 115 boliger er solgt, og byggeriet er på et stadie, hvor råhuset er 80% færdigt.

Halvaarsregnskab_2017.jpg

Hoffmann som den løsningsorienterede partner

At bevare og videreudvikle Hoffmanns kultur bliver altafgørende for fremtiden.

Projekterne bliver større og større, og medarbejderne sidder spredt ud over det ganske land i flere år, ikke mindst fordi vi nu er med i hele projekteringsfasen.

Vi har øget medarbejderskaren med 8,5%. Rekrutteringerne har på funktionærsiden primært været på teknik og rådgivningsledelse.

Vi har ikke haft de store problemer med at skaffe nye relevante medarbejdere, men implementering og involvering af alle de nye medarbejdere bliver altafgørende for vores udvikling” udtaler adm. direktør Torben Bjørk Nielsen.

Arbejdsmiljø

Ingen skader med fravær i første halvår 2017 (1 skade).

Sygefraværet er på 1,2 % (1,6 %).

Hver dag arbejder langt størstedelen af Hoffmanns medarbejdere på store byggepladser med trange adgangsforhold, tunge løft og store højder.

Faremomenterne er til at få øje på, men sammen er vi lykkes med at fastholde et sikkert arbejdsmiljø, således at ingen af Hoffmanns medarbejdere i første halvår har haft skader med fravær.

Når alt kommer til alt, er dette vores største bedrift” udtaler adm. direktør Torben Bjørk Nielsen.

 

Eventuelle spørgsmål kan rettes til:

Adm. direktør Torben Bjørk Nielsen på: Tlf.: 43 29 93 00, mobil: 60 12 93 00 eller mail: tbn@hoffmann.dk

 

 

Hoffmann A/S

Fabriksparken 66, 2600 Glostrup

T: +45 43 29 90 00

hoffmann@hoffmann.dk